เครื่องถ่ายเอกสาร Toshiba e-STUDIO 5525AC

รหัสสินค้า : 5525AC

ราคา

0.00 ฿

ราคารวม 0.00 ฿

คุณสมบัติ

1.เป็นเครื่องถ่ายเอกสารสี ระบบดิจิตอลมัลติฟังก์ชั่น

ทาภาพด้วยระบบเลเซอร์ ชนิดใช้ผงหมึกแห้ง

2.ความเร็วในการถ่ายเอกสาร 55 แผ่นต่อนาที (ทั้งสีและขาว/ดา)

3.หน่วยความจามาตรฐาน (RAM) 6 GB และฮาร์ดดิส 128 SSD

4.ความเร็วในการประมวลผล 1.33 GHz (Dual Core Processor)

5.ความละเอียดในการถ่ายเอกสาร 600 x 600 dpi.

6.ตั้งจานวนการถ่ายเอกสารต่อเนื่อง 1 – 999 แผ่นโดยอ่านเอกสารต้นฉบับเพียงครั้งเดียว พร้อมระบบถ่ายแทรกงานเร่งด่วน

7.ถาดบรรจุกระดาษมาตรฐาน 2 ถาดๆละ 550 แผ่น หนา 60-300 แกรม

8.ป้อนกระดาษด้านข้างวางได้ 100 แผ่น

9.ชุดป้อนต้นฉบับอัตโนมัติ (RADF) วางต้นฉบับได้ครั้งละ 100 ฉบับ

10.ชุดกลับสาเนาหน้า-หลังอัตโนมัติ (DUPLEXING UNIT)

11.หน้าจอสั่งงานระบบสัมผัสขนาดใหญ่ 10.1 นิ้ว

สะดวกต่อการมองเห็นและใช้งานสัมผัส

12.รองรับขนาดต้นฉบับตั้งแต่ A5R - A3

13.รองรับขนาดกระดาษสาเนาตั้งแต่ A5R – A3 และขนาดใหญ่พิเศษ

305 – 1,200 ม.ม. (BANNER) ความหนาตั้งแต่ 52 – 300 แกรม

14.ความเร็วในการถ่ายเอกสารแผ่นแรก 4.3 วินาที (ขาว/ดา)

และ 5.6 วินาที (สี)

15.ย่อ – ขยาย 25% - 400% และปรับเพิ่ม – ลดได้ครั้งละ 1%

16.ระบบปรับความเข้ม-จางอัตโนมัติ (AUTO) และสามารถปรับตามความต้องการได้อีก 11 ระดับ

17.ระบบเลือกขนาดสาเนาอัตโนมัติ (AUTO PAPER SELECTION)

18.ระบบปรับลดพื้นหลังสาเนา (BACKGROUND ADJUSTMENT) ทาให้เอกสารแลดูสะอาดต่อการอ่านและประหยัดผงหมึก

19.ระบบถ่ายข้ามหน้าเอกสารเปล่า (OMIT BLANK PAGE) กรณีถ่ายสาเนาหน้า-หลังด้วยประหยัดค่าใช้จ่าย

20.ระบบถ่ายจัดเรียงชุดสาเนาอัตโนมัติ (ELECTRONIC SORT)

21.ระบบถ่ายเอกสารให้ออกมาเป็นรูปเล่มอย่างหนังสือ (MAGAZINE SORT)

22.ระบบพิสูจน์สาเนา (PROOF COPY) กรณีถ่ายเอกสารจานวนมากโดยเครื่องจะถ่ายออกมาให้หนึ่งชุดเพื่อตรวจเช็ค

23.ก่อนถ่ายงานที่เหลือ ช่วยป้องกันความเสียหายและประหยัดค่าใช้จ่าย

24.ระบบถ่ายประทับลาดับเลขหน้าสาเนา วันที่ และเวลา

25.ระบบแสดงสิทธิผู้ใช้งานตั้งได้ 1,000 รหัส (ID CODE) ด้วยเลขรหัส 5 หลักและสามารถกาหนดจากัดปริมาณการใช้งาน

26.ทั้งสีและขาว/ดาของแต่ละรหัสได้

27.ระบบตั้งคาสั่งงานที่ใช้ประจาตั้งได้ถึง 12,060 คาสั่งงาน (TEMPLATE)

28.ระบบตั้งประหยัดพลังงาน 2 ชั้นเมื่อไม่ได้ใช้งานเครื่องเป็นระยะเวลานานเพื่อช่วยประหยัดค่าพลังงาน (ENERGY SAVE MODE

29.และระบบ SUPER SLEEP MODE ที่ใช้พลังงานเพียง 1 วัตต์)

30.ระบบตรวจเช็คปริมาณผงหมึกคงเหลือทั้ง 4 สีในเครื่อง (TONER REMAIN MODE)

31.ระบบถ่ายเอกสารคุณภาพตามชนิดของต้นฉบับเช่น TEXT, TEXT/PHOTO และ PHOTO

32.ระบบถ่ายบัตรประชาชน (ID CARD) โดยไม่ต้องป้อนหรือกลับสาเนาด้วยมือ

* รับประกัน 1 ปีเต็ม (ตามเงื่อนไขบริษัทฯ) ยกเว้นวัสดุสิ้นเปลือง *


*สนใจสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ @Tookjai *

แบบฟอร์มสั่งซื้อ
ชื่อ *
นามสกุล *
อีเมล *
เบอร์ติดต่อ *

สินค้าไม่เพียงพอ

สินค้าหมด