• เครื่องถ่ายเอกสาร fuji Apeos 4570 (45แผ่น/นาที)
    149,800.00 ฿
  • เครื่องถ่ายเอกสารระบบมัลติฟังก์ชั่น Fuji Xerox IV 3065 (35แผ่น/นาที)
    74,900.00 ฿
  • Fuji Xerox ApeosPort-VC5576R เครื่องถ่ายเอกสารมัลติฟังก์ชั่น
    129,000.00 ฿