เครื่องปริ้นเตอร์มัลติฟังชั่น Fuji Film รุ่น Apeos C325dw 3 in 1 (Print Scan Copy)

รหัสสินค้า : 260-120

ราคา

18,900.00 ฿

จำนวนที่จะซื้อ
ราคารวม 18,900.00 ฿

สินค้าไม่เพียงพอ

สินค้าหมด

เครื่องปริ้นเตอร์มัลติฟังชั่น Fuji Film รุ่น Apeos C325dw 3 in 1 (Print Scan Copy)


คุณสมบัติเครื่องพิมพ์

 • เป็นอุปกรณ์ที่มีความสามารถเป็น Printer, Copier และ Scanner ภายในเครื่องเดียวกัน
 • มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 600x2,400 dpi
 • มีความเร็วในการพิมพ์ขาวดำสำหรับกระดาษ A4ไม่น้อยกว่า 31 หน้าต่อนาที(ppm)
 • มีความเร็วในการพิมพ์สีสำหรับกระดาษ A4ไม่น้อยกว่า 31 หน้าต่อนาที(ppm)
 • มีหน่วยความจำ (Memory) ขนาดไม่น้อยกว่า 512 MB
 • สามารถสแกนเอกสารขนาด A4 (ขาวดำ และสี) ได้
 • มีความละเอียดในการสแกนสูงสุด ไม่น้อยกว่า 1,200x1,200 dpi
 • มีถาดป้อนเอกสารอัตโนมัติ (Auto Document Feed)
 • สามารถถ่ายสำเนาเอกสารได้ทั้งสีและขาวดำ
 • สามารถถ่ายสำเนาได้สูงสุดไม่น้อยกว่า 99 สำเนา
 • สามารถย่อยและขยายได้ 25 ถึง 400 เปอร์เซ็นต์
 • มีช่องเชื่อมต่อ (Interface)แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
 • มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100 Base-T หรือดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
 •  หรือสามารถใช้งานผ่านเครือข่ายไร้สาย Wi-Fi (IEEE 802.11b, g, n)ได้
 • มีถาดใส่กระดาษได้ไม่น้อยกว่า 250 แผ่น
 • สามารถใช้ได้กับ A4, Letter, Legal และ Custom