FUJIFILM Apeos C3070

รหัสสินค้า : Apeos C3070

ราคา

290,000.00 ฿

จำนวนที่จะซื้อ
ราคารวม 290,000.00 ฿

สินค้าไม่เพียงพอ

สินค้าหมด

  • ทำสำเนา / พิมพ์: สี / ขาว-ดำ 70 หน้า/นาที*
  • สแกน: ส ี/ ขาว-ดำ 270 หน้า/นาที*
  • แฟกซ์: แฟกซ์ G3 FAX
  • ความละเอียดในการพิมพ์: 1200 x 2400 dpi
  • ใช้งานร่วมกับระบบคลาวด์
  • ใช้งานร่วมกับอุปกรณ์เคลื่อนที่
  • สแกนนามบัตร
  • เพิ่มความปลอดภัย
  • ระบบไฟ LED แจ้งเตือนเพื่อป้องกันการลืมเก็บต้นฉบับ/เอกสารที่สั่งพิมพ์
  • ตรวจสอบการป้อนกระดาษซ้อน